Debaty odbędą się 15.11.2023 r. w Amatorskim Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4, 05-400. Debata ewaluacyjna, godz. 13.30, debata inicjująca godz. 14:00.

Debata społeczna ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji między policją, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Przekazane informacje i uwagi są pomocne policjantom w wypracowaniu nowych metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomagają w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Otwock. Debata inicjująca będzie poświęcona bezpieczeństwu seniorów.

sierż. szt. Patryk Domarecki