Otwocka drogówka w ostatnich dniach prowadziła działania prewencyjno kontrolne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Podczas tych działań policjanci skupili się na miejscach, w których ruch pieszy i rowerowy spotyka się w ruchem kołowym samochodów. Policjanci szczególnym nadzorem objęli przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe. Sprawdzali, czy kierowcy stosują się do obowiązujących przepisów, min. czy ustępują pierwszeństwa pieszym, nie wykonują manewrów wyprzedzania w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań etc.

Policjanci prowadzili również akcję informacyjną w której rozmawiali z pieszymi o ograniczonym zaufaniu do innych uczestników ruchu i szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Pomimo że te zasady dotyczą wszystkich uczestników ruchu drogowego to piesi muszą być szczególnie ostrożni, ponieważ w bezpośrednim kontakcie z autem zawsze będą szczególnie poszkodowani.

Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, razem dbajmy o nasze bezpieczeństwo na drodze.   

sierż. szt. Patryk Domarecki/mg

 • Policjanci podczas działań prewencyjnych
  Policjanci podczas działań prewencyjnych
 • Policjanci podczas działań prewencyjnych
  Policjanci podczas działań prewencyjnych
 • Policjanci podczas działań prewencyjnych
  Policjanci podczas działań prewencyjnych
 • Policjanci podczas działań prewencyjnych
  Policjanci podczas działań prewencyjnych
 • Policjanci podczas działań prewencyjnych
  Policjanci podczas działań prewencyjnych