• Trzy dekady istnienia Stołecznego Magazynu Policyjnego zbiegają się w czasie z trzydziestoleciem służby najbardziej znanego stołecznego i policyjnego fotografa – aspiranta sztabowego Krzysztofa Chwały, który na licznych zdjęciowych kadrach (kiedyś kliszach, dzisiaj nośnikach pamięci) uchwycił i utrwalił wiele postaci oraz wydarzeń, które przeszły już do historii. Żywym świadectwem tej policyjnej codzienności są zdjęcia, które można oglądać na ścianach korytarzy Komendy Stołecznej Policji, stronie internetowej, a także w numerach (archiwalnych również) Stołecznego Magazynu Policyjnego. Nasze branżowe pismo wielokrotnie było wzbogacane pięknymi kadrami autorstwa Krzysztofa Chwały. Nie bez znaczenia jest fakt, że waga prasowej fotografii jest obecnie nieoceniona, bez niej gazeta nie byłaby tak ciekawa i różnorodna. Zdjęcia zachęcają do tego, aby wejść do tego niezwykłego świata wielu wydarz