Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Bagatela”
Otwock staje przed nową urbanistyczną szansą - „Bagatela” może zmienić oblicze miasta! Czy mieszkańcy są gotowi na te przeobrażenia? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o nadchodzącym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • Nowy plan zagospodarowania „Bagatela” w Otwocku.
  • Możliwość składania wniosków przez mieszkańców.
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Otwock przygotowuje się do istotnych zmian w północnej części miasta. W tle malownicze krajobrazy w rejonie ulic Bagatela i Jana Pawła II oraz rzeki Świder będą świadkami narodzin nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obiecuje przynieść świeże spojrzenie na rozwój urbanistyczny tego obszaru.

Za sprawą uchwały Nr XCV/1035/24, Rada Miasta Otwocka z dniem 30 stycznia 2024 roku oficjalnie rozpoczęła proces tworzenia planu „Bagatela”. To ogromna szansa na przekształcenie dotychczasowej przestrzeni w coś unikalnego i funkcjonalnego dla wszystkich mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, równolegle zostało wszczęte postępowanie dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. To kluczowy krok, mający na celu zbadanie i zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków planowanego zagospodarowania dla natury i otoczenia.

Mieszkańcy Otwocka mają unikalną okazję, by aktywnie włączyć się w proces kształtowania przestrzeni wokół nich. Wszelkie wnioski i sugestie mogą być składane do Prezydenta Miasta Otwocka, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, do dnia 6 marca 2024 roku. Jest to szansa, by każdy mógł mieć realny wpływ na przyszłość swojego miejsca zamieszkania.

Nie przegapcie tej możliwości! Włączcie się w proces tworzenia planu „Bagatela” i pomóżcie kształtować Otwock marzeń. Wasze opinie i sugestie mogą wpłynąć na ostateczny kształt tego projektu, co bez wątpienia jest ważnym elementem demokracji lokalnej.


Źródło: Urząd Miasta w Otwocku