Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo”
Czy nasze miasto szykuje się do przemiany? "Soplicowo" pod lupą zmian! Odkryj, co nowego czeka Otwock i jak możesz mieć na to wpływ.
  • Rada Miasta Otwocka zdecydowała o przystąpieniu do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Soplicowo”.
  • Zmiany dotyczyć będą wyłącznie części tekstowej dotychczasowego planu, bez wpływu na jego graficzną stronę.
  • Mieszkańcy mogą składać wnioski i uwagi do planowanych zmian – każdy głos ma znaczenie.
  • Ważne terminy i miejsca, gdzie możesz zgłosić swoje propozycje i uwagi.

Serce Otwocka bije w rytmie zmian i już niebawem możemy być świadkami przemiany w naszym lokalnym krajobrazie. Kluczowym elementem tych zmian jest aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znanego jako „Soplicowo”. W południowej części miasta, na styku ulic Bernardyńskiej i Litewskiej, rozpocznie się nowy rozdział w historii urbanizacji Otwocka.

Proces ten został zainicjowany uchwałą Nr XCV/1034/24, która wprowadza korekty do wcześniej przyjętego planu. Zmiany ograniczą się jednak do aspektów tekstowych uchwały i nie wpłyną na wizualną stronę planu. Konkretnie, mowa o modyfikacji paragrafu 21 pkt 3 liter b, c oraz e. Ta decyzja otwiera przed mieszkańcami Otwocka nowe możliwości oraz daje szansę na wpływ na finalny kształt przestrzeni w ich mieście.

Aby zagwarantować transparentność procesu i umożliwić aktywny udział społeczności lokalnej, urząd miasta zachęca do zapoznania się z dokumentacją i składania wniosków. Każdy, kto chciałby wyrazić swoją opinię lub zasugerować zmiany, może to zrobić odwiedzając Wydział Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5. Dokumenty dostępne są do wglądu w dni robocze – w poniedziałki od 8 do 18, a od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Zainteresowani mają czas do 6 marca 2024 roku, by przedstawić swoje propozycje. Warto pamiętać, że wnioski można składać zarówno osobiście, jak i elektronicznie, co ułatwia udział w kształtowaniu przyszłości „Soplicowa”. Jest to niepowtarzalna okazja, by mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących ich najbliższego otoczenia.

Jak zawsze, decyzja ostateczna należeć będzie do Prezydenta Miasta Otwocka, który, bazując na zgłoszonych wnioskach i propozycjach, podejmie odpowiednie kroki w kierunku finalizacji zmian w planie zagospodarowania przestrzennego „Soplicowo”. Wspólnie możemy pracować nad tym, aby nasze miasto rozwijało się w sposób zrównoważony i odpowiadający potrzebom wszystkich mieszkańców. Nie przegap szansy na wpływanie na przyszłość Otwocka!


Według informacji z: Urząd Miasta