Komisja Budżetu i Finansów
Otwoccy mieszkańcy, zaznaczcie w kalendarzach ważne spotkanie! W nadchodzącym tygodniu, we wtorek, 20 lutego 2024 r., o godzinie 17:30, Aula Urzędu Miasta Otwocka stanie się areną dyskusji na temat przyszłości budżetu naszego miasta. Przewidziano omówienie kluczowych zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok oraz aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. Nie przegapcie okazji, by być na bieżąco z finansowymi planami Otwocka.
  1. Spotkanie Komisji Budżetu i Finansów zaplanowane na 20 lutego 2024 r.
  2. Miejsce: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek A.
  3. Na wstępie zostanie stwierdzone kworum.
  4. Następnie nastąpi przyjęcie porządku obrad.
  5. Omówienie projektu zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024.
  6. Przedyskutowanie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2041.
  7. Na koniec przewidziano czas na sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Obrady zakończą się po przejściu przez wszystkie punkty.

Spotkanie Komisji Budżetu i Finansów to doskonała okazja dla wszystkich mieszkańców Otwocka, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie przyszłości finansowej naszego miasta. Dyskusje dotyczące uchwał budżetowych są fundamentem rozwoju lokalnej społeczności i świadczą o otwartości władz na dialog. Przedstawione zostaną plany dotyczące nie tylko bieżącego roku, ale i strategii finansowej aż do 2041 roku, co podkreśla długoterminowe myślenie o potrzebach i wyzwaniach przed nami.

Więcej niż zwykła formalność, omówienie projektów uchwał budżetowych i prognoz finansowych jest kluczowe dla zapewnienia transparentności i odpowiedzialności w zarządzaniu miastem. To wyjątkowa szansa, by zrozumieć zawiłości budżetu i wpływać na decyzje mające realne odzwierciedlenie w codziennym życiu każdego mieszkańca Otwocka. Zapraszamy do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej poprzez obecność na spotkaniu.


Według informacji z: Urząd Miasta w Otwocku