Młodzi artyści z Powiatu Otwockiego malują Europę przyszłości – konkurs plastyczny
Z dwudziestoletnią historią członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej i jej wpływem na nasze lokalne podwórka, rozpoczyna się niezwykła artystyczna podróż dla najmłodszych mieszkańców naszej metropolii. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa zaprasza uczniów szkół podstawowych do wyrażenia przez sztukę, jak zmieniała się ich okolica pod wpływem bycia częścią wielkiej europejskiej rodziny. To nie tylko okazja do kreatywnej zabawy, ale również moment na zastanowienie się nad wartościami, które łączą europejskie kraje.
  1. Zgłoszenia prac do konkursu plastycznego przyjmowane są do 31 maja 2024 roku.
  2. Uczestnikami mogą być uczniowie klas 0-7 z warszawskich szkół podstawowych.
  3. Tematem przewodnim jest przedstawienie zmian w otoczeniu, jakie zaszły dzięki członkostwu Polski w UE.
  4. Atrakcyjne nagrody czekają na najlepsze prace, w tym wycieczki do znanych miejsc edukacyjnych i rozrywkowych.

W dwudziestą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa postanowiło zorganizować konkurs plastyczny, mający na celu pokazanie młodszym pokoleniom, jak bardzo ich codzienne otoczenie zmieniło się dzięki integracji z Europą. Uczniowie są zaproszeni do stworzenia plakatów, które będą wizualnym przekazem ich spostrzeżeń i refleksji na temat tego, jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpłynęło na lokalną społeczność, infrastrukturę czy dostęp do różnorodnych form edukacji i rozrywki.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, co daje szansę na wyrównaną rywalizację i sprawiedliwą ocenę zdolności plastycznych najmłodszych. W konkursie chodzi nie tylko o pokazanie talentów, ale również o promowanie europejskich wartości takich jak solidarność, wolność i równość.

Zgłoszone prace mają szansę na wygranie niezwykle atrakcyjnych nagród, które mają zachęcić dzieci do dalszego rozwijania swoich pasji oraz zainteresowania historią i współczesnością Unii Europejskiej. Wśród nagród znajdują się wycieczki do miejsc, które nie tylko bawią, ale także uczą i inspirują. To doskonała okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, którzy od najmłodszych lat mają okazję żyć i rozwijać się w zjednoczonej Europie. Konkurs jest szansą, by uświadomić im, jak dużo zawdzięczają wysiłkom poprzednich pokoleń w budowaniu wspólnoty europejskiej i jak ważne jest, aby pielęgnować te osiągnięcia także w przyszłości.


Opierając się na: Powiat Otwocki