Nowe inwestycje drogowe zmienią oblicze Otwocka: od ul. 3-go Maja do Milo Park
Rozwój infrastruktury drogowej w naszym powiecie nabiera tempa, co dla wielu mieszkańców oznacza nie tylko większy komfort podróżowania, ale także potencjalny rozwój lokalnej gospodarki. W ostatnim czasie podpisano ważną umowę dotyczącą modernizacji kluczowych odcinków drogówki, co zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości życia w regionie.
  1. Umowa na modernizację drogi w Józefowie podpisana przez Starostę Krzysztofa Szczegielniaka i Dyrektora Zarządu Dróg Pawła Grzybowskiego.
  2. Prace obejmą nową nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe na wybranych odcinkach drogi powiatowej Nr 2766W.
  3. Dofinansowanie projektu pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego wartość to ponad 1,8 mln zł.
  4. Za realizację odpowiedzialna będzie lokalna firma PHU TOWEMO Monika Szczygieł.

W piątek, 22 marca br., w obrębie murów Starostwa Powiatowego, doszło do istotnego wydarzenia, które zwiastuje ważne zmiany dla użytkowników dróg w Powiecie Otwockim. Krzysztof Szczegielniak, pełniący funkcję Starosty Otwockiego, wraz z Pawłem Grzybowskim, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, złożyli swoje podpisy pod dokumentem, który uruchomi serię modernizacji dróg w miejscowości Józefów.

Planowane prace mają objąć dwa kluczowe odcinki drogi powiatowej numer 2766W. Pierwszy z nich to fragment od skrzyżowania ulic 3-go Maja i Granicznej do połączenia z ulicą Szeroką, a drugi – od rozwidlenia ulic 3-go Maja i Polnej, aż do bram parku handlowego Milo Park. Mieszkańcy mogą się zatem spodziewać nie tylko nowej nawierzchni, ale i lepszej widoczności dzięki nowemu oznakowaniu pionowemu.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 1 813 646,11 zł, co zostało możliwe dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest to znaczący krok naprzód w modernizacji infrastruktury drogowej, który nie tylko zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróżowania, ale także przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu.

Za prace modernizacyjne odpowiadać będzie firma PHU TOWEMO, której siedziba mieści się w Otwocku. Założona przez Monikę Szczygieł przedsiębiorstwo ma na swoim koncie już wiele udanych projektów drogowych, co daje nadzieję na szybkie i profesjonalne wykonanie zaplanowanych działań.

Modernizacja drogowa to nie tylko kwestia zwiększenia wygody przemieszczania się, ale także szansa na rozwój lokalnej gospodarki i turystyki. Z niecierpliwością czekamy na efekty tych działań, mając nadzieję, że przyniosą one wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców i użytkowników dróg w naszym powiecie.


Źródło: Powiat