Wsparcie dla placówek pomocowych w Powiecie Otwockim
Z myślą o zdrowiu psychicznym mieszkańców, Powiat Otwocki zainicjował nowy program wsparcia. Dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego, lokalna społeczność zyska dostęp do szeregu inicjatyw edukacyjnych i wspierających.
  1. Realizacja programu „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” od maja do października 2024.
  2. Seria warsztatów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i zawodowych.
  3. Otwarcie punktu konsultacyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy.
  4. Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego planowane na 10 października.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, przy ulicy Pułaskiego 5a, będzie głównym miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowo utworzonego Centrum Wsparcia Psychicznego. To tu, od 13 maja do końca października, każdego poniedziałku między 16.00 a 18.00, będzie można uzyskać bezpłatne porady w ramach programu.

W ramach działań przewidziano także edukację poprzez różnorodne warsztaty, które będą prowadzone dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym dla osób cierpiących na chroniczne zaburzenia psychiczne oraz dla osób pracujących z pacjentami w kryzysie. Warsztaty odbędą się w ilości jedenastu sesji, każda trwająca po 3 godziny.

Publiczność otrzyma również "Kryzysownik" – publikację edukacyjną, która zostanie wydana w nakładzie 1500 egzemplarzy i będzie zawierać informacje o zdrowiu psychicznym oraz dostępnych formach wsparcia.

Na zakończenie cyklu działań, Powiat Otwocki zorganizuje obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, co stanowi doskonałą okazję do podniesienia świadomości na temat znaczenia zdrowia psychicznego w społeczeństwie.

Całość przedsięwzięcia jest wspierana kwotą 83 648 złotych przyznanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, co świadczy o znaczeniu inicjatywy dla lokalnej społeczności.

Te działania mają na celu nie tylko edukację, ale również realne wsparcie dla osób potrzebujących pomocy, co z pewnością przyczyni się do budowania silniejszej i bardziej świadomej społeczności. Projekt ten pokazuje, jak ważna jest troska o zdrowie psychiczne i jak wielką rolę w tym procesie odgrywają lokalne władze i instytucje.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Otwocku