Minister Spraw Wewnętrznych składa życzenia strażakom z PSP Otwock
W dniu 4 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka, święto tych, którzy nieustannie dbają o nasze bezpieczeństwo. Strażacy, zarówno zawodowi jak i ochotnicy, to ludzie, od których odwagi, profesjonalizmu i poświęcenia zależy często ludzkie życie.
  1. Strażacy są symbolem odwagi i poświęcenia w służbie społeczeństwu.
  2. Święto jest okazją do wyrażenia szacunku i uznania za ich ciężką pracę.
  3. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, w ramach którego działają, jest kluczowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.
  4. Podziękowania kierowane również do Pracowników Cywilnych Państwowej Straży Pożarnej za ich wsparcie i zaangażowanie.

Bycie strażakiem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja. Każdego dnia mężczyźni i kobiety w mundurach stają przed wyzwaniami, które wymagają nie tylko wiedzy technicznej, ale także niezwykłej odwagi i gotowości do niesienia pomocy. Międzynarodowy Dzień Strażaka to doskonała okazja, aby przypomnieć o ich bohaterstwie i codziennych zmaganiach.

Współpraca między jednostkami zawodowymi, jak Państwowa Straż Pożarna, a ochotnikami z Ochotniczych Straży Pożarnych, odgrywa kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa naszego kraju. Ich działania nie ograniczają się tylko do gaszenia pożarów, ale obejmują szeroki wachlarz działań ratowniczych, które często decydują o życiu i zdrowiu wielu osób.

W tym szczególnym dniu, warto również pamiętać o Pracownikach Cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, którzy choć pozostają często w cieniu, to ich praca jest nieoceniona dla sprawnego funkcjonowania całej formacji. Dzięki ich codziennej, solidnej pracy możliwe jest utrzymanie wysokiej gotowości operacyjnej i efektywności działań ratowniczych.

Z wyrazami szacunku, dziękujemy wszystkim, którzy na co dzień noszą strażacki mundur i z narażeniem własnego życia służą pomocą innym. Życzymy bezpieczeństwa oraz wielu sukcesów na służbowej i osobistej ścieżce życia.


PSP Otwock