Komendant Główny PSP składa życzenia strażakom w Dniu Strażaka
Dziś, 4 maja, przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka – okazja, by docenić nieocenioną rolę strażaków w naszym społeczeństwie. W związku z tym świętem, nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, złożył gratulacje wszystkim zaangażowanym w ratownictwo i ochronę przeciwpożarową.
  1. Podkreślenie ważności strażaków w systemie bezpieczeństwa narodowego.
  2. Wspomnienie o historycznych postaciach, które przyczyniły się do rozwoju straży pożarnej.
  3. Podziękowania dla strażaków za ich codzienne poświęcenie i zaangażowanie.
  4. Zachęta do ciągłego rozwoju i podnoszenia standardów ratowniczych.

W swoim przesłaniu Komendant Główny zwrócił uwagę na nieustające zaufanie i sympatię społeczności, które są dla strażaków najważniejszym wyróżnieniem. Zaznaczył również, że obchody tego dnia to więcej niż okazja do świętowania – to przypomnienie o ciągłej gotowości do działania, nawet w dniu pełnym uroczystości.

"To Wasze życiowe wybory i postawy – silniej, niż jakiekolwiek rozwiązania prawne i organizacyjne – ostatecznie zaważą na kondycji i wizerunku polskiego ratownictwa oraz naszym miejscu w Europie i na świecie," powiedział nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, podkreślając znaczenie indywidualnego zaangażowania każdego strażaka.

Podziękowania skierowane do strażaków dotyczą nie tylko tych, którzy są na pierwszej linii frontu, ale również wszystkich, którzy wspierają działania ratownicze na różnych szczeblach zarządzania i dowodzenia. W dniu, który obfituje w radosne świętowanie, Komendant nie zapomniał o codziennej służbie i poświęceniu, które są nieodzowne w tej profesji.

Zakończenie wiadomości od Komendanta głosi: "Wszystkim życzę dobrego zdrowia i wielu sukcesów – takich o znaczeniu taktycznym, które zasilają nas niezbędną dawką optymizmu i satysfakcji, oraz tych strategicznych, które są pewnym potwierdzeniem aktywności, samodoskonalenia, rozwoju i ciągłej zmiany."


Na podst. Straż Pożarna Otwock