Jak przygotować się do rozwodu?

Rozwód, z uwagi na bagaż emocjonalny jaki się z nim wiąże, często należy do bardzo trudnych przeżyć. Bywa, że również organizacyjnie jest procesem dość skomplikowanym zwłaszcza, gdy małżonek, który wniósł pozew domaga się orzeczenia rozwodu ze wskazaniem na winę współmałżonka. O tym jak przygotować się do rozwodu postaramy się opowiedzieć w niniejszym wpisie.

Jaki jest pierwszy krok do rozwodu?

Jak wiadomo, uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko i wyłącznie w wyroku wydanym przez Sąd, po przeprowadzeniu postępowania sądowego. W polskim prawie nie ma możliwości rozwodu małżonków np. w drodze zawartej przez nich umowy. Mówiąc prościej, małżonkowie nie mogą umówić się, że od danego momentu nie są już w związku małżeńskim, który legalnie zakończyć może tylko Sąd.

Pierwszym krokiem, który zmierza w tym kierunku jest wniesienie przez jednego ze współmałżonków pozwu o rozwód, który należy wnieść do Sądu Okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli choć jedno z nich w okręgu tego sądu nadal zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy sądem właściwym w sprawie o rozwód będzie wyłącznie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli i takiej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Należy pamiętać, że pozew, jako pismo procesowe, powinno spełniać przesłanki, które zostały szczegółowo określone przepisami kodeksu postępowania cywilnego, a także, że podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł, która powinna zostać uiszczona na numer rachunku bankowego sądu, do którego jest składany. W przypadku, gdy powód ma pełnomocnika, dodatkowym kosztem, jaki będzie musiał ponieść, oczywiście oprócz należnego pełnomocnikowi wynagrodzenia, jest opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Jakie dowody przydadzą się w sprawie o rozwód?

Do podstawowych dowodów, jakie należy zgromadzić przed wniesieniem pozwu o rozwód należy zaliczyć przede wszystkim akta stanu cywilnego dotyczące współmałżonków oraz ich wspólnych małoletnich dzieci takie jak odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci. Dodatkowo, jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, należy zgromadzić wszelkie paragony, faktury i inne dokumenty, z których będą wynikać koszty utrzymania dzieci, które pozwolą na określenie przez Sąd odpowiedniej wysokości alimentów, jakie zostaną orzeczone w wyroku rozwodowym.

O tym czy konieczne będzie zgromadzenie dodatkowych dowodów będzie decydowało głównie to, czy powód domaga się orzeczenia rozwodu z winy pozwanego współmałżonka. Jeśli pozywający małżonek będzie wnosił o orzeczenie rozwodu z winy małżonka pozwanego to ważne, aby do pozwu dołączył wszelkie dowody które wykażą, że winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponosi mąż lub żona. Do takich dowodów można zaliczyć m.in. wiadomości mailowe, SMS-y, zdjęcia, zeznania świadków, nagrania video lub audio, wydruki z portali społecznościowych takich jak np. Facebook czy Instagram lub dokumentację medyczną dowodzącą stosowanej przez małżonka przemocy fizycznej.

O co pyta Sędzia na rozprawie rozwodowej?

Podczas rozprawy rozwodowej, oprócz pytań, które zawsze są zadawane na rozprawach, bez względu na przedmiot rozpoznawanej sprawy, takich jak pytanie o wiek, wykształcenie oraz wykonywany zawód, Sąd będzie zadawał pytania, których celem będzie ustalenie, jak wyglądało małżeństwo stron oraz czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Sąd zapyta zatem m.in. o to jak długo małżonkowie znali się przed ślubem, jak przebiegało małżeństwo, czy małżonkowie posiadają wspólne dzieci, a jeśli tak to w jakim są wieku, czy małżonkowie nadal darzą się uczuciem, czy utrzymują ze sobą kontakty fizyczne, a jeśli nie to kiedy miało miejsce ostatnie zbliżenie. Przez zadawane pytania Sąd będzie chciał także ustalić kiedy nastąpiło między małżonkami pogorszenie relacji i czym było spowodowane, czy małżonkowie nadal ze sobą zamieszkują.

W przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci Sąd będzie zadawał stronom także pytania związane z wiekiem dzieci, miesięcznym kosztem ich utrzymania oraz sposobem sprawowania opieki oraz kontaktami z dziećmi.

Podsumowanie

Mając na uwadze, iż rozwód należy do jednych z bardziej stresujących sytuacji życiowych, a jednocześnie bez wątpienia dotyczy najistotniejszych kwestii, aby przejść przez niego możliwie jak najłatwiej, warto skorzystać z pomocy pełnomocnika, który będzie służył swoim doświadczeniem i wiedzą.

Artykuł "Jak przygotować się do rozwodu" przygotowany został przez kancelarię Rozwód Adwokat Rzeszów. Wszelkie informacje zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule należy skonsultować z wykwalifikowanym prawnikiem.

Kancelaria Rozwód Adwokat Rzeszów
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów+48 17 200 03 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.