Dofinansowanie dla Filii nr 1 Żłobka Miejskiego z programu MALUCH+ 2022-2029
Filia nr 1 Żłobka Miejskiego przy ul. Karczewskiej 48 zyskała nowe wsparcie finansowe dzięki programowi MALUCH+ 2022-2029. Dzięki tym funduszom możliwe było przekształcenie trzech budynków usługowych w nowoczesny żłobek, który teraz oferuje aż 120 nowych miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców.
  1. Adaptacja trzech budynków na potrzeby żłobka.
  2. Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia.
  3. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw.
  4. Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki przez 36 miesięcy.

Zadanie obejmowało nie tylko adaptację budynków, ale też zakup i montaż wyposażenia, które zapewni dzieciom komfort i bezpieczeństwo. Ważnym elementem projektu było również zagospodarowanie terenu i stworzenie placu zabaw, co z pewnością ucieszy zarówno maluchy, jak i ich rodziców.

Głównym celem projektu jest zapewnienie 120 miejsc opieki dla dzieci do ukończenia trzeciego roku życia. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącej liczby rodzin potrzebujących wsparcia w codziennej opiece nad najmłodszymi. Program MALUCH+ 2022-2029, na podstawie którego realizowane jest to przedsięwzięcie, ma na celu rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Wartość całkowita projektu wynosi 7 299 317,52 zł, z czego 4 303 440,00 zł pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, a VAT wynosi 580 620,12 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, który obejmuje m.in. inwestycje w tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, nowo powstała filia żłobka będzie dostępna nie tylko dla polskich rodzin, ale również dla ukraińskich obywateli, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju w związku z konfliktem zbrojnym.

Realizacja tego projektu jest wynikiem współpracy pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Mazowieckim, co pokazuje, jak ważne jest wsparcie na różnych szczeblach administracji państwowej. Dzięki temu możliwe było szybkie i efektywne wdrożenie inwestycji, które przyniosą korzyści zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

„Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029” to jeden z kluczowych elementów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którego celem jest wsparcie rodziców i opiekunów w zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków do rozwoju.

To ważny krok w kierunku poprawy dostępności i jakości opieki nad najmłodszymi, a także wsparcie dla rodziców, którzy mogą teraz liczyć na profesjonalną opiekę dla swoich pociech.


Źródło: Urząd Miasta Otwock