Głosowanie w Budżecie Obywatelskim: Wybierz zieleń przy DW 721 w Józefowie
Rozpoczęło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza (BOM), a mieszkańcy mają szansę wpłynąć na poprawę zieleni wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 w naszym mieście. Projekt autorstwa burmistrza Marka Banaszka zakłada nasadzenie drzew, krzewów oraz stworzenie miejsc do odpoczynku.
  1. Projekt zakłada aranżację pasa zieleni wzdłuż DW721.
  2. W przewidzianych miejscach powstaną aneksy wypoczynkowe.
  3. Głosowanie odbywa się online na stronie BOM.
  4. Każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać głos.

Budżet Obywatelski Mazowsza to inicjatywa, w której mieszkańcy regionu mają realny wpływ na przeznaczenie części budżetu województwa. W tym roku wśród projektów podregionalnych znalazła się propozycja Marka Banaszka dotycząca zieleni wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721. Pomysł ten zakłada nie tylko nasadzenie roślin, ale także instalację elementów małej architektury, takich jak ławki i pergole.

Planowana aranżacja zieleni obejmuje stworzenie roślinności izolacyjnej, mającej chronić mieszkańców przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza. Rośliny będą sadzone piętrowo, od niskich krzewów po wysokie drzewa, co ma poprawić estetykę i jakość życia wzdłuż DW721. Preferowane będą gatunki rodzime, naturalnie występujące na terenie naszego miasta.

W ramach projektu przewidziane są także miejsca do odpoczynku dla pieszych i rowerzystów. Ankesy wypoczynkowe, wkomponowane w zieleń, mają służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Elementy małej architektury będą nawiązywać do charakterystycznych dla regionu ornamentów świdermajer, co dodatkowo podkreśli lokalną tożsamość.

Głosowanie jest proste i dostępne dla wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym dzieci (w ich imieniu głosują rodzice lub opiekunowie). Aby wziąć udział, wystarczy wejść na stronę BOM, wybrać projekty i potwierdzić głos za pomocą kodu weryfikacyjnego SMS.

Warto przypomnieć, że dzięki mobilizacji mieszkańców w poprzednich edycjach BOM, zrealizowano już kilka ważnych inwestycji, takich jak oświetlenie przejść dla pieszych i instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości. Teraz mamy szansę na kolejną znaczącą poprawę naszego otoczenia dzięki nowemu projektowi zieleni.


UM Józefów