Policja uczy uczniów o cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej nieletnich

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Chłopskich odbyło się spotkanie z policjantką, która poruszyła ważne tematy związane z przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie konsekwencje mogą wynikać z nieodpowiednich zachowań zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w sieci.

  1. Rozmowy o przemocy rówieśniczej.
  2. Znaczenie świadomości zagrożeń wśród młodzieży.
  3. Konsekwencje cyberprzemocy i odpowiedzialność prawna nieletnich.
  4. Dyskusja na temat osobistych doświadczeń uczniów.

Podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Chłopskich, policjantka specjalizująca się w profilaktyce, zwróciła uwagę na różne formy przemocy rówieśniczej. Omówiła, jak istotne jest reagowanie na pierwsze przejawy agresji, aby zapobiec eskalacji problemu.

Przypomniano uczniom, że przemoc rówieśnicza to nie tylko fizyczne ataki, ale również wykluczenie i dręczenie psychiczne. Policjantka podała konkretne przykłady, co pomogło młodzieży lepiej zrozumieć ten problem. Podkreśliła, że ignorowanie wczesnych sygnałów może prowadzić do poważniejszych konsekwencji.

Ważnym aspektem spotkania była także cyberprzemoc. W dobie cyfryzacji, gdzie młodzież spędza dużo czasu w internecie, coraz częściej dochodzi do aktów przemocy online. Policjantka wyjaśniła, że anonimowość w sieci jest pozorna, a za nieodpowiedzialne działania w internecie również trzeba ponosić odpowiedzialność prawną.

Uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z przemocą rówieśniczą, co pokazało, jak powszechny jest to problem. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z wykluczeniem społecznym w sieci, które wielu uczniów dotąd nie postrzegało jako formy przemocy.

Na zakończenie spotkania, uczniowie mieli możliwość wymiany zdań i refleksji na temat przemocy i cyberprzemocy. Dyskusje te były cennym elementem spotkania, pozwalając młodzieży na lepsze zrozumienie zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na co dzień.


Na podst. Policja Otwock