Trzy dni do końca głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza
Trzy dni do końca głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza! Mieszkańcy mają szansę zadecydować o przyszłości zieleni wzdłuż DW721 w Józefowie. Zobacz, jak możesz wesprzeć ten lokalny projekt!

Co to jest Budżet Obywatelski Mazowsza?

Budżet Obywatelski Mazowsza (BOM) to specjalna inicjatywa, w której mieszkańcy województwa mazowieckiego mają bezpośredni wpływ na wydatkowanie części budżetu województwa. Głosowanie to nie tylko okazja do wsparcia lokalnych projektów, ale również możliwość wprowadzenia realnych zmian w swojej okolicy.

Projekt "Aranżacja pasa zieleni wzdłuż DW721 w Józefowie"

Wśród propozycji, które w tym roku mogą zostać zrealizowane w ramach BOM, jest projekt "Aranżacja pasa zieleni wzdłuż DW721 w Józefowie". Jego autorem jest Marek Banaszek, burmistrz Józefowa. Projekt zakłada nasadzenie drzew, krzewów oraz roślinności izolacyjnej wzdłuż ulicy Wiązowskiej. Dodatkowo, przewidziane są elementy małej architektury, takie jak ławki czy pergole, które mają służyć jako miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystów.

Dlaczego ten projekt jest ważny?

Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję hałasu wzdłuż DW721. Nasadzenia roślinności izolacyjnej, w tym drzew i krzewów, mają chronić mieszkańców przed zanieczyszczeniami oraz hałasem generowanym przez ruch drogowy. Co więcej, projekt uwzględnia zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewniając odpowiednią widoczność w rejonach skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz przystanków komunikacji zbiorowej.

Elementy projektu i przewidywane koszty

Projekt przewiduje kilka kluczowych działań:

  • Dokumentacja projektowa: 30 000 zł
  • Nasadzenia zieleni: 500 000 zł (w tym koszty przygotowania podłoża)
  • Elementy małej architektury: 200 000 zł

Łączny koszt realizacji projektu to 730 000 zł. Kwota ta obejmuje zarówno prace projektowe, jak i fizyczne nasadzenia oraz montaż elementów małej architektury.

Jak zagłosować na projekt?

Głosowanie jest proste i dostępne dla każdego mieszkańca województwa mazowieckiego, w tym dzieci (w imieniu dzieci głosują rodzice lub opiekunowie). Aby oddać głos, wystarczy wejść na stronę bom.mazovia.pl i postępować zgodnie z instrukcjami:

  1. Wejdź na stronę bom.mazovia.pl i kliknij przycisk „głosuj online”.
  2. Uzupełnij swoje dane zgodnie z instrukcjami.
  3. Wybierz projekt nr 414 z puli podregionalnej (możesz jednocześnie wybrać 1 projekt z puli ogólnowojewódzkiej).
  4. Otrzymasz kod weryfikacyjny w SMS - wpisz go we wskazane pole i zagłosuj!

Głosowanie trwa do 23 czerwca, a każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, wybierając maksymalnie dwa projekty: jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej.

Wspólne działania dla lepszej przyszłości

Poprzednie lata pokazały, że mobilizacja mieszkańców przynosi wymierne efekty. Dzięki głosom józefowian udało się zrealizować m.in. oświetlenie przejść dla pieszych oraz instalację radarowych wyświetlaczy prędkości. Tym razem mamy szansę na jeszcze większą zmianę – przekształcenie pasa zieleni wzdłuż DW721 w miejsce przyjazne dla mieszkańców i środowiska.

Nie zwlekajmy – zagłosujmy na projekt, który sprawi, że Józefów stanie się jeszcze piękniejszy i bardziej ekologiczny!
Źródło: UM Józefów