ZUS: Od 1 lipca wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną
Już od 1 lipca rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł w ramach programu "Dobry Start". To coroczne wsparcie finansowe przeznaczone jest na wyprawkę szkolną dla dzieci uczących się w szkole. Szczegóły dotyczące programu i procedury składania wniosków znajdziecie poniżej.

Świadczenie „Dobry Start” – kto może skorzystać?

Program „Dobry Start” umożliwia rodzicom i opiekunom uzyskanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko uczęszczające do szkoły. Jest to wsparcie przeznaczone dla uczniów do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Co ważne, świadczenie przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodów rodziny.

Kiedy i jak składać wnioski?

Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie od 1 lipca do końca listopada. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną. Najprostszym i najszybszym sposobem jest skorzystanie z aplikacji mZUS, dostępnej w Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację, należy połączyć ją z profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Na co można przeznaczyć świadczenie?

Świadczenie z programu „Dobry Start” ma na celu wsparcie rodziców w zakupie wyprawki szkolnej. Można je przeznaczyć m.in. na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych i innych niezbędnych artykułów edukacyjnych. To istotna pomoc, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów związanych z edukacją dzieci.

Kluczowe daty i ważne informacje

Składając wniosek do końca sierpnia, można spodziewać się wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 września. Jak informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego, "Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września".

Ważne szczegóły dotyczące składania wniosków

Podczas składania wniosku, warto zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól, takich jak numer PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz aktualny numer konta bankowego. Bezbłędne wprowadzenie tych danych jest kluczowe dla sprawnej realizacji wypłaty świadczenia.

Kto nie może skorzystać ze świadczenia?

Program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci uczących się w tzw. zerówkach oraz studentów. Ponadto, wnioski złożone po 30 listopada będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.

Program „Dobry Start” to istotna pomoc dla wielu rodzin, umożliwiająca lepsze przygotowanie dzieci do nowego roku szkolnego. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości i terminowego składania wniosków.


Według informacji z: Urząd Miasta w Józefowie