Celestynowscy dzielnicowi znani są ze swojej lokalnej aktywności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. To prawdziwi społecznicy, którzy realizują bardzo solidnie założenia swojej służby obchodowej i zawsze są otwarci na kontakt ze społeczeństwem. Organizują spotkania dla seniorów i prelekcje dla młodzieży. To rozpoznawalni przez lokalną społeczność stróże prawa, którzy w pełni oddają sens policyjnego motta „Pomagamy i Chronimy”. Dzielnicowi zawitali ostatnio do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie, gdzie przekazali dyrektorowi plakat promujący program uspołeczniania roli dzielnicowych. Omówili przy okazji sprawy ważne dla bezpieczeństwa ośrodka.

Na terenie gminy Celestynów widoczna jest aktywność miejscowych dzielnicowych. Policjanci zbierają dobre noty społeczne i opinie, których mogliśmy niejednokrotnie wysłuchać na debatach społecznych i konsultacjach. Ta dobra ocena zobowiązuje ich jednak do szczególnej pracy u podstaw dla podwyższania komfortu bezpieczeństwa mieszkańców.

Dlatego też aspiranci: Grzegorz Kwas i Robert Matosek poświęcają swoja służbę obchodową na realizację przedsięwzięć mających wskazywać mieszkańcom zagrożenia i pokazywać chęć niesienia pomocy przez dzielnicowych.

Dzielnicowi spotkali się ostatnio z Hanną Pawłowską – dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ośrodka. Policjanci korzystając z okazji, przybliżyli założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” zachęcając do kontaktowania się z policjantami oraz umawiania spotkań i konsultacji, w celu wypracowania jak najlepszych procedur bezpieczeństwa.

Pani Dyrektor przyjęła od policjantów plakat promujący dzielnicowych i zapewniła, że zostanie on umieszczony w miejscu widocznym dla wszystkich przybywających do ośrodka.

Celestynowscy dzielnicowi traktują swoja służbę jak prawdziwą misję, której celem jest wyłącznie dobro mieszkańców. 

Tak samo jak policjanci pierwszego kontaktu z Celestynowa, swoją profesję realizują wszyscy dzielnicowi w naszym powiecie. Zachęcamy do kontaktowania się z nimi. Może w tym pomóc aplikacja mobilna „Moja Komenda”.

dn