Policjanci z komisariatu w Karczewie zaangażowali się w działania zainicjowane przez Stowarzyszenie „EkoPatrol”, mające na celu lokalizowanie dzikich wysypisk i porządkowanie miejsc należących do nadwiślańskiego rezerwatu i obszaru chronionego. Wspólne działania i patrole miały również służyć namierzaniu i ustalaniu osób wywożących nieczystości, naruszających przepisy prawa i degradujących w ten sposób środowisko. W akcji patrolowania i porządkowania rezerwatu „Wyspy Świderskie” i obszaru chronionego dyrektywą „Natura 2000”, na terenie gminy Karczew, wziął udział dzielnicowy – aspirant sztabowy Adam Rudnicki. Zaangażowanie naszych policjantów i dzielnicowego ma służyć realizacji zadań Policji oraz pokazaniu, że taki szczytny cel, jakim jest dbałość o środowisko wymaga kooperacji ludzi oraz służb.

Policjanci otwockiej komendy, komisariatów i posterunków, chętnie włączają się w każdą inicjatywę, która służy bezpieczeństwu mieszkańców. Jesteśmy otwarci na współpracę i współdziałanie ze służbami oraz stowarzyszeniami, które pracują  na rzecz krzewienia bezpieczeństwa i właściwych postaw obywatelskich.

Policjanci z Komisariatu Policji w Karczewie zostali zaproszeni do współpracy przez „EkoPatrol” - stowarzyszenie zrzeszające społeczników i wolontariuszy, których łączy z jednej strony pasja i zamiłowanie do motoryzacji i sportów samochodowych, z drugiej natomiast dbałość o środowisko i tereny chronione.

We wspólnych patrolach, oznaczaniu dzikich wysypisk i sprzątaniu tych miejsc, wziął udział jeden z karczewskich dzielnicowych aspirant sztabowy Adam Rudnicki.

Społecznicy z „EkoPatrol-u” wspólnie z dzielnicowym sprawdzili teren rezerwatu  „Wyspy Świderskie” i obszaru chronionego dyrektywą „Natura 2000” oraz brzegi Wisły, gdzie zlokalizowano miejsca porzucenia bądź wywozu nieczystości.

Nasz policjant ramię w ramię z przedstawicielami stowarzyszenia uczestniczył w dokładnym rozpoznaniu terenu i pomagał w sprzątaniu pozostałości po budowlanych remontach, biwakowaniu czy też wędkowaniu.

Inicjatywa podejmowana przez stowarzyszenie jest bardzo szczytna, a dla naszej lokalnej Policji to możliwość pokazania, że jesteśmy służbą otwartą na realizację społecznych celów i przede wszystkim przyjazną społeczeństwu.

Nasz karczewski dzielnicowy w działaniach z „EkoPatrol-em” spisał się na medal. Godnie reprezentował naszą policyjną społeczność.

tekst: dn

zdjęcia: „EkoPatrol” Karczew

  • Dzielnicowy z podczas działań z „EkoPatrol-em”
  • Dzielnicowy z podczas działań z „EkoPatrol-em”
  • Dzielnicowy z podczas działań z „EkoPatrol-em”
  • Dzielnicowy z podczas działań z „EkoPatrol-em”
  • Dzielnicowy z podczas działań z „EkoPatrol-em”
  • Dzielnicowy z podczas działań z „EkoPatrol-em”