Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Służby ruchu drogowego, realizujące zadania kontrolno-prewencyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny Majowy Weekend”, stanęły na wysokości zadania. Widoczne w naszym powiecie patrole skutecznie odstraszały drogowych „piratów”, a policjanci drogówki zdecydowanie reagowali i stosowali przewidziane prawem środki represji. Podczas majówki nie nikt nie zginął i nikt nie został ranny. Odnotowano jedynie 14 kolizji drogowych. W tym czasie ujawniono 14 kierujących po alkoholu, a policjanci nałożyli na 140 kierowców grzywny w postaci mandatów karnych za przekroczoną prędkość. Policjanci jednak nie odpuszczają, pomimo zakończonej majówki, cały czas monitorują drogi i zachowania uczestników ruchu drogowego.

„Bezpieczny Majowy Weekend”, kilkudniowa akcja policjantów w całej Polsce, była nacechowana zdecydowaniem i z założenia miała być odzwierciedleniem reakcji służb na wszelkie przejawy lekceważenia przepisów na drogach. Ważnym celem tych działań było minimalizowanie wystąpienia zdarzeń drogowych, a w szczególności wypadków, których wynikiem są osoby ranne i śmiertelne.

Działania otwockich policjantów były prowadzone w sposób profesjonalny, a dyslokacja patroli realizowana w takich miejscach, w których mogło wystąpić zagrożenie wystąpienia zdarzeń drogowych.

Policjanci korzystali z przysługujących im atrybutów i narzędzi, służących do skutecznego ujawniania zagrożeń. Laserowe mierniki prędkości z możliwością zapisu wizji sprawcy wykroczenia oraz wideorejestratory, a także testery trzeźwości służące do przeprowadzania szybkiego badania, to służbowy oręż, którego policjanci używali bardzo często.

Podczas majówkowych działań nie stwierdzono żadnych wypadków drogowych, w których mogliby zostać poszkodowani ich uczestnicy. Na terenie całego powiatu otwockiego doszło jedynie do 14 kolizji drogowych, w których odnotowano jedynie uszkodzenia pojazdów.

Policjanci wydziału ruchu drogowego w okresie od 30 kwietnia do 5 maja:

  • przeprowadzili 809 badań trzeźwości,
  • ujawnili 14 kierujących po alkoholu, w tym 4 kierowców w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5 promila), 8 rowerzystów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) i 2 rowerzystów po użyciu alkoholu (poniżej 0,5 promila),
  • zatrzymali 10 praw jazdy, w tym 8 za podwójne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym tzw. „50+”,
  • zatrzymali 19 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny pojazdów,
  • ujawnili w 3 przypadkach brak ważnego ubezpieczenia OC,
  • ujawnili 2 kierujących bez uprawnień i 1 kierującego, który stracił uprawnienia za przekroczenie limitu punktów,
  • nałożyli na kierujących 194 mandaty karne, w tym 140 za przekroczenie dozwolonej prędkości,
  • sporządzili w 9 przypadkach dokumentację, która może stanowić podstawę sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu.

Jak widać, działania otwockiej drogówki były bardzo intensywne, a służyły przede wszystkim bezpieczeństwu na drogach. Dzięki policyjnym kontrolom prawdopodobnie wyeliminowano z ruchu tych, których niebezpieczne zachowania na drodze, mogły stać się przyczyną poważniejszych zdarzeń.

To jednak nie koniec policyjnego zaangażowania w misję ciągłej poprawy bezpieczeństwa. Konsekwencja i zdecydowanie otwockiej drogówki to synonim działań wymierzonych w tych, którzy nie szanują prawa. To dla nich są właśnie środki represji, mające uświadomić i pokazać, że normy przepisów są po to, aby ich przestrzegać.

dn