Otwocką debatą osiedlową policjanci zainaugurowali tegoroczny cykl spotkań społecznych organizowanych w miastach i gminach całego powiatu. Podczas otwockiej debaty, z udziałem przedstawicieli lokalnego Koła Seniora, rozmawiano o tym, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Obecni na debacie poruszali kwestię zwiększania poczucia bezpieczeństwa, a także patrolowania miejsc wskazanych bezpośrednio przez lokalną społeczność. Policjanci odpowiadali na wszystkie zadane pytania i zachęcali do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Podczas debaty seniorom przekazano ulotki w ramach kampanii profilaktycznej skierowanej do osób starszych „Seniorze – nie daj się!”. Dziękujemy wszystkim przybyłym za aktywność na debacie społecznej.

W Klubie Osiedlowym „Batory” przy ulicy Batorego w Otwocku odbyło się spotkanie mieszkańców z policjantami w ramach cyklu debat społecznych w nowej odsłonie, realizowanych pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Była to pierwsza tegoroczna debata społeczna, otwierająca serię spotkań z mieszkańcami wszystkich miast i gmin powiatu otwockiego.

Debata społeczna w Otwocku była tym razem dedykowana dla społeczności i wspólnoty mieszkańców Osiedla „Batorego i Zygmunta” zarządzanego przez Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową. Z zaproszenia do debaty skorzystali mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnego Klubu Seniora.

Komendę Powiatową Policji w Otwocku reprezentowali: I Zastępca Komendanta podinspektor Jędrzej Bełz, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkomisarz Piotr Szczepaniak, Kierownik Rewiru Dzielnicowych aspirant sztabowy Ryszard Dziurdziak i dzielnicowi: młodszy aspirant Joanna Zbrzeźniak-Łopacka i młodszy aspirant Mariusz Kata. Debatę moderował oficer prasowy - nadkomisarz Daniel Niezdropa.

Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w debacie. Poruszali tematy związane z wydarzeniami w mieście oraz na osiedlu, wyrażali też swoje opinie na temat działań służb. Apelowali o patrole w miejscach wskazanych jako zagrożone oraz wyrażali swoje zadowolenie realizowaną formą spotkań z mieszkańcami.

Reprezentujący kierownictwo komendy podinspektor Jędrzej Bełz zachęcał mieszkańców do kontaktowania się z dzielnicowym, aby ten miał bieżącą wiedzę na temat istniejących zagrożeń. Zachęcał również do szybkiego przekazywanie zgłoszeń.

Wszyscy policyjni rozmówcy apelowali o niezwłoczne zgłaszanie policji interwencji, aby zwiększyć przez to szanse na sprawdzenie potencjalnie podejrzanych osób, a także po to - aby zapobiec popełnianiu czynów zabronionych.

Podczas debaty omówiono też walory i funkcjonalność „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Strona policyjna zapewniała, że dokładnie weryfikowane są wszystkie oznaczone na mapie – zagrożenia. Rozdano przy tym ulotki ostrzegające starszych ludzi przed zagrożeniami, a w szczególności przed podpisywaniem podejrzanych umów.

Doceniamy aktywność wszystkich biorących udział w debacie. Wszystkie wnioski zostały zapisane i będą realizowane. Dziękujemy za udział w spotkaniu seniorom i mieszkańcom, a kierownictwu i pracownikom Klubu Osiedlowego „Batory” za pomoc w organizacji debaty.

dn