Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

  • Samorząd
    Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ogłasza postępowanie na wykonie robót budowlanych polegających budowie/przebudowie lub modernizacji chodników zlokalizowanych w drogach powiatowych powiatu otwockiego: Budowie chodnika na ulicy Świderskiej w Karczewie na odcinku od ulicy Ordona do ulicy Wiślanej.