Wagę dobrej współpracy z lokalnym samorządem oraz gminnymi podmiotami docenia kierownictwo karczewskiego komisariatu oraz posterunku w Sobieniach Jeziorach, który swoim zasięgiem obejmuje miedzy innymi gminę Osieck. Udział we wspólnych profilaktycznych przedsięwzięciach, aktywne wspieranie wszelkich działań na rzecz budowania komfortu bezpieczeństwa mieszkańców, to przykłady policyjnej aktywności w ramach zacieśniania więzi z lokalnymi społecznościami. Wspólnie ze strażakami, policjanci z Karczewa i dzielnicowy wzięli udział w pikniku zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Osiecka. Policjanci prezentowali radiowóz i organizowali konkursy, w którym wykorzystano narko i alkogogle.

Policjantów z komisariatu w Karczewie i posterunku w Sobieniach Jeziorach, zaproszono do udziału w pikniku z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”, którego organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Osiecka.

Udział w pikniku miał z jednej strony promować Policję i pokazywać ją jako formację pomocną i przyjazną społeczeństwu, z drugiej natomiast dać mieszkańcom możliwość porozmawiania z policjantami, a dokładnie z dzielnicowym.

W pikniku wziął udział Komendant Komisariatu Policji w Karczewie podinspektor Paweł Glinka oraz dzielnicowy aspirant Artur Mróz.

Policyjne stoisko promocyjne zorganizował wspomniany dzielnicowy, uatrakcyjniając piknikowe konkursy, poprzez udostępnienie narko i alkogogli, pokazujących jaki obraz widzi osoba będąca pod wpływem narkotyków i alkoholu.

Udział policjantów był bardzo serdecznie przyjęty przez organizatorów oraz Panią Wójt Karolinę Zowczak, która podziękowała mundurowym za okazaną pomoc.

Każda taka okazja to pokazanie, że policjanci z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem podchodzą do tego, aby zabiegać o społeczne zaufanie, rewanżując się serdecznością i aprobatą dla integrujących mieszkańców i służby społecznych inicjatyw.

Tekst: nadkom. Daniel Niezdropa

Foto: UG Osieck