Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Współdziałanie, kooperacja i zrozumienie oczekiwań społecznych znalazły swoje odzwierciedlenie w działaniach podjętych na terenie gminy Osieck, która dzięki środkom pozyskanym z rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, dzięki lokalnemu projektowi poprawy bezpieczeństwa, zrealizowała inwestycje związane między innymi z doświetleniem sześciu przejść dla pieszych. Z udziałem policjantów z otwockiej komendy, komisariatu w Karczewie i posterunku w Sobieniach Jeziorach, w ramach projektu przeprowadzono działania promujące elementy odblaskowe. Zorganizowana wczoraj w Osiecku debata społeczna była podsumowaniem współpracy samorządu i Policji. Przybyli na nią mieszkańcy mieli możliwość składania kolejnych wniosków i postulatów.

Gmina Osieck jest żywym przykładem na to, że problemy społeczne, omawiane na debatach społecznych, są poddane dogłębnej analizie, a wypracowane rozwiązania skutkują inicjatywami, które mają spełniać oczekiwania mieszkańców.

Podczas takiej właśnie debaty, dwa lata temu, pojawiły się głosy o doświetlanie przejść dla pieszych i prowadzenie działań mających uświadamiać niechronionych uczestników ruchu drogowego i zachęcać ich do noszenia elementów odblaskowych.

Gmina odpowiedziała na te postulaty, tworząc akcję „ODBLASKOWI - Akcja z odBLASKIEM w Gminie Osieck”. Zgodnie z jej założeniem najmłodsi podczas spotkań z policjantami byli wyposażani w odblaski.

Na kanwie tego pomysłu, gmina Osieck postanowiła stworzyć projekt rozwinięcia działań na rzecz pieszych, który zakładał doświetlanie przejść, zakup defibrylatora dla strażaków i kontynuowanie odblaskowych akcji.

Dzięki kreatywności i zaangażowaniu twórców projektu, ich wysiłki zostały docenione i w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” gmina otrzymała środki na planowane inwestycje oraz zakupy.

Wczoraj w Osiecku odbyła się zaplanowana debata z mieszkańcami. Poprzedziło ją gra terenowa zorganizowana dla najmłodszych, podczas której zadaniem dzieci oraz młodzieży było odnalezienie przy pomocy latarek, ukrytych na skwerze w centrum Osiecka, odblaskowych opasek i zawieszek.

Frekwencja dopisała, przybyli licznie mieszkańcy z dziećmi skrupulatnie wyszukiwali kolejnych odblasków, biorąc wcześniej udział w quizie na temat bezpieczeństwa, prowadzonym przez miejscowego dzielnicowego aspiranta Artura Mroza.

Po zakończonej grze rozpoczęła się debata, podczas której omówiono przedsięwzięcia realizowane w ramach gminnego „Bezpieczny TY …Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych”. Wójt Karolina Zowczak zreferowała wszystkie działania, w tym również te podejmowane z otwocką jednostką Policji i strażakami, które dotyczyły propagowania bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Podczas właściwej części debaty, mieszkańcy rozmawiali z samorządowcami, policjantami i przedstawicielem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Postulaty, jakie złożono, dotyczyły przed wszystkim wprowadzenia rozwiązań w infrastrukturze dróg, które mają poprawiać bezpieczeństwo. Wnioski kierowano również bezpośrednio do policjantów. Dotyczyły one prowadzenia częstych kontroli prędkości oraz trzeźwości i poparcia dla społecznych inicjatyw.

Nie zabrakło również pochlebności i słów podziękowania za rzetelnie realizowaną profilaktykę w szkołach i rozwiązywanie problemów społecznych.

Na pytania mieszkańców odpowiadał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinspektor Jędrzej Bełz oraz Komendant Komisariatu Policji w Karczewie podinspektor Paweł Glinka. W dziedzinie ruchu drogowego wypowiadał się aspirant sztabowy Mariusz Guba.

Na zakończenie debaty, komendanci wspólnie z wójtem, przekazali wszystkim uczestnikom kamizelki, odblaski oraz ulotki informacyjne dotyczące aplikacji „Moja Komenda”, „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i funkcjonowania dyżurnego punktu przyjęć dzielnicowego.

Dziękujemy Pani Wójt Karolinie Zowczak za nieocenione wsparcie w organizację i przygotowanie debaty społecznej, a także dotychczasowe poparcie dla wszelkich pomysłów na rzecz ciągłej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

nadkom. Daniel Niezdropa/ea

 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
 • Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”
  Debata Społeczna w Osiecku, gra terenowa i podsumowanie projektu finansowanego z programu „Razem Bezpieczniej”