• Samorząd
    Zarząd Powiatu w Otwocku rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania sportu, turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.