We Francji ukazał się kolejny numer prestiżowego przewodnika po 1600 muzeach militarnych Euro-py „World War II Museum Handbook”, poświęconego okresowi II wojny światowej. 

Dwa obiekty z terenu powiatu otwockiego: schrony Regelbau120a i Regelbau 514 z Dąbrowieckiej Góry, zyskały uznanie wydawcy przewodnika i znalazły się na łamach jego najnowszej publikacji.

Cieszymy się, że nasze militarne atrakcje są znane także poza granicami kraju!