Do pobrania:
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego powiatu otwockiego
Forrmularz oferty