Konkurs „35 lat ochrony przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka” to coroczny konkurs związany z tematyką walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy, zachęcanie uczniów do terenowych obserwacji oraz przybliżenie uczestnikom tematyki przyrodniczej za pomocą różnych form artystycznych.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I –VIII szkół podstawowych z gmin, na terenie których położony jest park krajobrazowy i jego otulina. Konkurs odbył się w trzech kategoriach tematycznych dla różnych grup wiekowych:

„Pocztówka z Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” – konkurencja dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych. Zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką płaską w formacie A5 która powinna prezentować przyrodę naszego Parku – zwierzęta, rośliny, krajobrazy. Na odwrocie można było zawrzeć krótkie pozdrowienia, mogły być również wskazane miejsca, które szczególnie polecamy do odwiedzenia.

„Mazowiecki Park Krajobrazowy piórem malowany” – konkurencja skierowana do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Zadanie polegało na napisaniu krótkiego utworu literackiego, który odnosiłby się do walorów przyrodniczych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, z uwzględnieniem tegorocznego jubileuszu. 

„Ochrona przyrody i turystyka w Mazowieckim Parku Krajobrazowym” – to konkurencja skierowana dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych. Praca polegająca na wykonaniu plakatu o rozmiarze A3 o sposobach ochrony przyrody w MPK zawierającego kilka zdjęć własnego autorstwa wraz z opisami. Plakat miał przedstawiać przykłady ochrony przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, np. czynna ochrona nietoperzy, pomniki przyrody i rezerwaty zlokalizowane na trenie MPK, ścieżki dydaktyczne, rośliny lub zwierzęta objęte ochroną, szczególne, ciekawe, mało uczęszczane i wyróżniające się miejsca na terenie MPK.

Nagrodami były: hulajnogi, gry planszowe, pluszowe ptaki, mikroskopy lornetki, śpiwory, latarki czołówki, plecaki, książki, plakaty przyrodnicze.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zostały wsparte finansowo przez Powiat Otwocki.