W ręce otwockich patrolowców wpadł kolejny nieodpowiedzialny kierujący. Mężczyzna kierował swoim samochodem pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Otwocku. Przypominamy, że takie zachowanie jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.

W ostatnich dniach, otwoccy policjanci podczas patrolu ulic Karczewa zatrzymali do kontroli osobowe BMW. Tym samochodem kierował obywatel Ukrainy, który od początku sprawiał wrażenie nerwowego. W trakcie czynności szybko okazało się, że nie powinien kierować pojazdem, gdyż ma aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczony przez Sąd Rejonowy w Otwocku. Wówczas funkcjonariusze niezwłocznie wykonali wszystkie niezbędne czynności. Teraz o dalszym losie nieodpowiedzialnego mężczyzny zadecyduje sąd.

Kierowco, pamiętaj!

Kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem zagrożonym karą nawet 5 lat pozbawienia wolności. Zaś w przypadku kierowania pojazdem mechanicznym pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień ta kara może wynieść do 2 lata. Ponadto, w przypadku kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami, albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie posiadającej uprawnienia do kierowania tym pojazdem, zostanie on odholowany na policyjny parking.


ph