Józefów walczy z zanieczyszczeniami przy pomocy drona
W ostatnim czasie, nasza społeczność stała się świadkiem nowoczesnej inicjatywy mającej na celu ochronę czystości powietrza, które oddychamy. Dzięki zastosowaniu dronów wyposażonych w specjalistyczne narzędzia, możliwe stało się dokładne monitorowanie składu dymu wydobywającego się z kominów. Ta innowacyjna metoda pozwoliła na precyzyjną identyfikację źródeł zanieczyszczeń, a w efekcie przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.
  1. Wykorzystanie dronów do analizy składu dymu.
  2. Kontrole źródeł ciepła w przypadkach podejrzeń o niestandardowe zanieczyszczenia.
  3. Stwierdzenie spalania odpadów w niektórych gospodarstwach domowych.
  4. Nałożenie sankcji finansowych na użytkowników nieprawidłowo eksploatujących źródła ciepła.

W naszej społeczności każdy poszukuje sposobów na zapewnienie sobie i swoim bliskim zdrowego środowiska. Przykładem takich działań jest ostatnia inicjatywa wykorzystania technologii dronów do kontroli jakości powietrza. Poprzez loty nad domostwami, drony zebrały próbki dymu na potrzeby analizy składu chemicznego emitowanych zanieczyszczeń.

Analiza próbek dymu wykonywana na bieżąco umożliwiła szybką reakcję na nieprawidłowości. W przypadkach, gdy stężenie szkodliwych substancji przekraczało normy, pracownicy gminy wraz ze strażą miejską przystępowali do bezpośredniej kontroli spalanych materiałów. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre próbki popiołu zawierały materiały, które nigdy nie powinny znaleźć się w piecu, takie jak gwoździe czy fragmenty mebli.

Podczas tych działań, wykonano łącznie 50 lotów dronem, które zaowocowały 11 kontrolami miejscowych źródeł ciepła. W trzech przypadkach potwierdzono spalanie odpadów, co skutkowało nałożeniem mandatów w wysokości 500 zł na mieszkańców łamiących przepisy o ochronie środowiska.

Wprowadzenie tej technologii do naszego miasta stanowi ważny krok w kierunku promowania ekologicznych zachowań i dbałości o czystość powietrza. Dzięki temu mieszkańcy mają realny wpływ na poprawę jakości życia w naszej społeczności, a miasto staje się przykładem skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.


Opierając się na: UM Józefów