Uwaga na fałszywe informacje o podwyżkach cen energii od 1 lipca 2024 r.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed dezinformacją dotyczącą rzekomych podwyżek cen energii. Klikanie w podejrzane linki może prowadzić do wyłudzeń i oszustw. Resort przypomina, że wprowadzone zostaną mechanizmy ochronne, które będą działać automatycznie.
  1. Ostrzeżenie przed fałszywymi informacjami na temat podwyżek cen energii.
  2. Automatyczne mechanizmy ochronne dla odbiorców indywidualnych i instytucji.
  3. Bon energetyczny dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.
  4. Ustalone maksymalne ceny prądu na drugą połowę 2024 roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przestrzega przed klikaniem w linki o treści "jak uniknąć podwyżki cen gazu / prądu / ciepła". Resort zaznacza, że są to często próby wyłudzenia danych osobowych i oszustwa, które mogą wywołać niepotrzebną panikę.

Od 1 lipca 2024 r. zacznie obowiązywać ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Ważne jest, aby nie klikać w podejrzane linki i pamiętać, że rozwiązania ochronne będą działać automatycznie, bez potrzeby składania wniosków.

Wprowadzenie bonu energetycznego ma na celu wsparcie około 3,5 miliona gospodarstw domowych o niższych dochodach. Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. Przewidziane są dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu będzie wynosiła od 300 zł do 600 zł, przy czym gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania otrzymają dwukrotnie wyższy bon.

Na drugą połowę 2024 r. zostanie przedłużone obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena ta zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie. Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji użyteczności publicznej, takich jak szkoły, żłobki czy szpitale, cena maksymalna zostanie utrzymana na poziomie 693 zł/MWh.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że wprowadzone zmiany mają na celu stabilizację rynku energii po okresie mrożenia cen spowodowanego szokiem cenowym wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę. Resort zapewnia, że działania osłonowe będą obejmować drugą połowę 2024 r., a rynek będzie stale monitorowany, aby reagować na ewentualne zmiany sytuacji.

Ministerstwo przypomina także o zasadzie "złotówka za złotówkę", która będzie obowiązywać przy wypłacie bonu energetycznego. Oznacza to, że świadczenie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Wnioski o bon energetyczny będzie można składać w urzędach gminy lub ośrodkach pomocy społecznej od 1 sierpnia do 30 września 2024 r., a ich rozpatrzenie potrwa do 60 dni.

Mieszkańcy powinni być świadomi, że wszystkie mechanizmy ochronne działają automatycznie, a wszelkie próby wyłudzenia danych poprzez fałszywe linki należy zgłaszać odpowiednim służbom. Dzięki nowym regulacjom, odbiorcy indywidualni oraz instytucje użyteczności publicznej mogą liczyć na ustabilizowane ceny energii w nadchodzących miesiącach.


Według informacji z: UM Józefów