Nowe rondo i modernizacja ulicy Reymonta w Otwocku za ponad 11 mln zł
Powiat Otwocki kontynuuje prace nad poprawą infrastruktury drogowej! Dwa nowe projekty remontowe mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i nowoczesności dróg na terenie powiatu. Inwestycje obejmują zarówno miasto, jak i gminę, co ma przynieść korzyści dla wszystkich mieszkańców regionu.

Podpisanie umów na modernizację dróg powiatowych

W piątek, 28 czerwca 2024 roku, starosta Tomasz Laskus oraz członek Zarządu Powiatu Paweł Walo podpisali dwie kluczowe umowy dotyczące remontów dróg powiatowych. Te inwestycje mają na celu znaczącą poprawę infrastruktury drogowej, co ma bezpośredni wpływ na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta i Żeromskiego

Pierwszy projekt dotyczy centrum miasta, gdzie na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Żeromskiego powstanie nowe rondo. To rozwiązanie ma zredukować korki oraz zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Dodatkowo, na odcinku ulicy Reymonta od ulicy Żeromskiego do ulicy Tatrzańskiej zostaną przeprowadzone kompleksowe prace remontowe.

Prace obejmują wykonanie nowej nawierzchni jezdni, modernizację systemu odwodnienia oraz przebudowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych. Wartość tych prac wynosi 11 205 749,18 zł, a finansowanie pochodzi z różnych źródeł, w tym ze środków własnych powiatu, dotacji z miasta oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Modernizacja drogi powiatowej w gminie Sobienie-Jeziory

Drugi projekt dotyczy gminy Sobienie-Jeziory. Na drodze powiatowej nr 2753W w miejscowościach Sobienie-Jeziory i Sobienie Biskupie zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja. Stara nawierzchnia z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową, wykonaną z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wartość prac wynosi 1 997 810,01 zł. Całość inwestycji finansowana jest ze środków własnych powiatu oraz wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym działaniom mieszkańcy gminy będą mogli cieszyć się nowoczesną i bezpieczną drogą, co znacząco poprawi komfort codziennego życia.

Znaczenie inwestycji dla mieszkańców powiatu

Inwestycje w infrastrukturę drogową to nie tylko poprawa komfortu jazdy, ale także znaczący krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Nowoczesne rozwiązania, takie jak ronda i zmodernizowane nawierzchnie, przyczynią się do redukcji wypadków oraz poprawią płynność ruchu drogowego. To wszystko ma na celu stworzenie bardziej przyjaznego i funkcjonalnego środowiska dla mieszkańców powiatu Otwockiego.

Te działania pokazują, że władze powiatu stawiają na rozwój i modernizację, co ma przynieść długofalowe korzyści dla wszystkich mieszkańców. Z niecierpliwością oczekujemy na zakończenie prac i otwarcie nowych, bezpiecznych dróg.


Źródło: Powiat Otwocki