W ramach zaplanowanego w tym roku cyklu spotkań policjantów z mieszkańcami powiatu otwockiego, odbyła się kolejna debata społeczna, na którą zaproszono mieszkańców gminy Celestynów, w tym seniorów z celestynowskiego koła. Spotkanie z lokalną społecznością było doskonałą okazją do tego, aby przedstawić jeszcze raz i przypomnieć, jakie są nowe udogodnienia informatyczne, stworzone po to, aby usprawnić kontakt z Policją. Mieszkańcy dowiedzieli się, jak policjanci realizowali postulaty i wnioski, które złożono na poprzedniej debacie. Dominowały tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Mieszkańcy dzielili się swoimi opiniami na temat bezpieczeństwa rowerzystów, postulowali również o dodatkowe kontrole w ruchu drogowym.

Debaty społeczne na stałe już zagościły w powiecie otwockim. Od 2012 roku, kiedy powstała ta inicjatywa, policjanci z otwockiej komendy zorganizowali już kilkadziesiąt gminnych i miejskich debat społecznych.

W 2016 roku debaty pojawiły się w tzw. nowej odsłonie pt: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Nowa formuła zakładała przedstawienie mieszkańcom udogodnień, dzięki którym kontakt z Policją i zgłaszanie problemów zostało w pewien sposób uproszczone i przyspieszone. Aplikacja „Moja Komenda” służąca do kontatku z dzielnicowym oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, pozwalająca na wskazywanie Policji miejsc, gdzie łamane jest prawo, to aplikacje, o których policjanci przypominają na każdej debacie społecznej.

Kolejna w powiecie otwockim debata społeczna, została zorganizowana w Celestynowie w Gminnej Sali Gimanstycznej. Na debatę przybyli mieszkańcy oraz seniorzy, których zaproszono do udziału w tym społecznym przedsięwzięciu.

Władze gminy reprezentował:

  • Zastępca Wójta Piotr Rosłoniec.

Komendę Powiatową Policji w Otwocku, komisariat w Karczewie i posterunek w Celestynowie, reprezentowali:

  • Komendant Komisariatu Policji w Karczewie podinspektor Paweł Glinka,
  • Dzielnicowy gminy Celestynów: aspirant Robert Matosek,
  • Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w komendzie w Otwocku: starszy sierżant  Łukasz Mazek i sierżant Daniel Paziewski,
  • Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nadkomisarz Daniel Niezdropa.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia informacji na temat działań Policji, podjętych po ostatniej celestynowskiej debacie. Następnie przedstawiono sylwetki dzielnicowych i zadania priorytetowe, jakie wyznaczyli sobie do realizacji w I półroczu tego roku.

Moderator prowadzący debatę przypomniał mieszkańcom założenia i cele, a także zasady funkcjonowania aplikacji „Moja Komenda” oraz interaktywnej mapy bezpieczeństwa (KMKZB).

Po zakończeniu prezentacji, nadkomisarz Daniel Niezdropa zapowiedział część dyskusyjną i poprosił mieszkańców o wnioski, postulaty oraz opinie na temat działań służb mundurowych.

Każdy mieszkaniec obecny na debacie zabrał głos, wskazując miejsca, gdzie potrzebna byłaby pomoc Policji. W zdecydowanej większości były to prośby związane z ruchem drogowym,  dotyczące kontroli prędkości oraz podjęcia działań szczególnie wobec tych kierowców, którzy dopuszczają się agresywnych zachowań na drogach.

Nie tylko sami policjanci, ale również obecny Zastępca Wójta Piotr Rosłoniec, apelowali do mieszkańców o zgłaszanie Policji problemów i aktywnego współdziałania na rzecz bezpieczeństwa.

Komendant Komisariatu Policji w Karczewie podinspektor Paweł Glinka zapewniał o policyjnym zaangażowaniu i dokładnym patrolowaniu terenu gminy. Zachęcał do kontaktu z dzielnicowym i zgłaszaniu Policji zagrożeń. Pozytywnie odniósł się również do pomysłu zorganizowania dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku zajęć szkoleniowych z policjantami, mającymi nauczyć starszych ludzi korzystania z aplikacji „Moja Komenda” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Obecni na debacie policjanci wysłuchali wszystkich wniosków, opinii. Do każdego pytania odnosili się zarówno wszyscy obecni policjanci: komendant komisariatu, dzielnicowy oraz policjanci z drogówki. W każdym policyjnym wystąpieniu, zapewniano mieszkańców, że Policja przyjrzy się wskazanym problemom i będzie podejmować działania.

Debatę zdominowało głównie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci z drogówki bardzo przejrzyście wyjaśniali seniorom, jak wygląda kwestia zgodnej z przepisami jazdy rowerem, kiedy rowerzysta powinien korzystać ze ścieżki oraz w jakich szczególnych warunkach może dla swojego bezpieczeństwa skorzystać z chodnika.

Podczas debaty padały również słowa uznania dla pracy dzielnicowych, ich wielkie wkładu w realizację spotkań z mieszkańcami.

Komendant Komisariatu Policji w Karczewie podinspektor Paweł Glinka cały czas podkreślał jak ważne jest współdziałanie.

Debata była bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców i biorących w niej udział – seniorów.

dn