W okresie wakacyjnym cały czas obowiązują dotychczasowe zasady zgłaszania autobusów do kontroli. Umawiając taką kontrolę, prosimy, aby do otwockiej drogówki trafił wniosek o jej przeprowadzenie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem wyjazdu. Policjanci apelują też do przewoźników, aby autokary przewożące dzieci i młodzież do miejsc letniego wypoczynku były tak przygotowane, aby zapewnić młodym ludziom możliwie największy komfort bezpieczeństwa. Kierowcy będą dokładnie badani pod kątem stanu trzeźwości, a także posiadanych uprawnień do kierowania autobusami. Punkt kontroli autobusów znajduje się w Otwocku przy ulicy Andriollego 80.

Autokary przewożące dzieci oraz młodzież znajdują się pod szczególnym nadzorem Policji. Aby zapobiegać zdarzeniom drogowym z udziałem takich pojazdów i nie dopuścić do sytuacji, w których to czynnik ludzki bądź zaniedbanie przewoźnika doprowadziłyby do zdarzenia drogowego, policjanci zachęcają do zgłaszania autokarów do kontroli przed wyjazdami na obozy i kolonie.

Zgodnie z przyjętą zasadą zgłoszenia autobusu do kontroli, wniosek należy złożyć co najmniej 7 dni przed terminem planowanego wyjazdu. To udogodnienie da policjantom możliwość wcześniejszego rozdzielenia zadań i zapewnienia policyjnej kontroli w wyznaczonym terminie.

Oprócz sprawdzenia stanu technicznego autobusu, kompletności dokumentacji oraz uprawnień kierowcy, w każdym przypadku będzie badany stan trzeźwości kierowcy lub kierowców, w sytuacji kiedy w podróży będzie uczestniczył zmiennik.

Policjanci przypominają przewoźnikom, że powinni oni oprócz sprawnego technicznie środka transportu, zadbać o to, aby kierowca prowadzący pojazd był osobą odpowiedzialną i świadomą tego, że prowadząc autobus, musimy wiedzieć, że od jego reakcji oraz zachowania na drodze zależy zdrowia, a nawet życie dzieci oraz młodzieży.

Życzymy wszystkim wyłącznie bezpiecznych wyjazdów i tyleż samo szczęśliwych powrotów. Zapraszamy do kontaktu z otwocką drogówką i umawiania terminów kontroli autobusów.

tekst: dn

zdjęcia: bc