Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Kadeci w obecności swoich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów ślubowali: „stać na straży statutu szkoły, pielęgnować wartości chrześcijańskie i patriotyczne oraz być wzorem obywatela i ucznia”.

Ślubowanie nie byłoby możliwe bez życzliwości i wsparcia jednostek, które dokładają wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość kształcenia młodzieży klas mundurowych.

Po akcie ślubowania uczniowie zaprezentowali pieśni legionowe i patriotyczne. 

Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP Dariusz Olszewski, Burmistrze Karczewa Michał Rudzki, Starosta otwocki Cezary Łukaszewski, Dowódcy jednostek wojskowych i partnerów społecznych współpracujących z Zespołem Szkół w Karczewie mjr Sylwester Kulig, mjr Stanisław Majoch , Rodzice i rodziny uczniów.