Mistrz Ortografii Powiatu Otwockiego wyłoniony w PSP nr 12
W Otwocku odbył się kolejny emocjonujący konkurs ortograficzny, który zgromadził liczne grono młodych talentów z całego powiatu. W wydarzeniu wzięło udział 40 uczniów ze szkół podstawowych, którzy rywalizowali o tytuł Mistrza Ortografii.
  1. Konkurs odbył się 11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 12 na zaproszenie dyrektorki, Beaty Szydłowskiej.
  2. W skład jury wchodzili m.in. Starosta Otwocki - Krzysztof Szczegielniak oraz Prezydent Miasta - Jarosław Margielski.
  3. Uczestnicy musieli zmierzyć się z dyktandem, które wymagało znajomości zasad ortografii na najwyższym poziomie.
  4. Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje i nagrody, które mają motywować do dalszej nauki i pielęgnowania języka polskiego.

Język polski jest powszechnie uznawany za jeden z trudniejszych, a jego poprawne stosowanie to nie tylko kwestia edukacji, ale także kultury języka. Dlatego warto docenić wysiłek i zaangażowanie wszystkich uczestników, którzy podjęli to niełatwe wyzwanie. „Gratulujemy zwycięzcom, ale i wszystkim uczniom. Każdy z Was swój wynik powinien traktować w kategorii sukcesu” - podkreśliła w swoim przemówieniu dyrektorka Beata Szydłowska.

Organizacja tego typu wydarzeń ma kluczowe znaczenie dla rozwoju edukacyjnego i kulturalnego naszej społeczności. Inicjatywy takie jak Powiatowy Konkurs Ortograficzny nie tylko wyróżniają najzdolniejszych, ale inspirują wszystkich uczniów do pracy nad sobą i pokazują, że wartościowanie języka jest ważną częścią naszej lokalnej tożsamości.

Podnoszenie świadomości ortograficznej wśród młodych ludzi to inwestycja w przyszłość, która z pewnością przyniesie pozytywne owoce. Cieszymy się, że każdego roku możemy obserwować, jak Powiat Otwocki przyczynia się do promowania i wspierania tak wartościowych inicjatyw.


Powiat Otwocki