Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Marcinowi Olpińskiemu Radnemu Rady Powiatu w Otwocku

z powodu śmierci

Siostry

składają

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Mateusz Kudlicki wraz z Radnymi

Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski

Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek