Do konkursu "Budowa Roku 2018" została zgłoszona inwestycja realizowana w 2018 roku.
Opis inwestycji:
Budowa mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami miała na celu zapewnienie poprawy warunków komunikacyjnych połączenia miasta Otwock i Józefowa przez usprawnienie istniejącego ruchu drogowego, poprawę bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników, zmniejszenie wpływu na środowisko w wyniku wprowadzenia ekranów akustycznych oraz elementów podczyszczających ścieki opadowe. 
Realizacja inwestycji wpłynęła pozytywnie na ruch drogowy do i z Warszawy, rozkładając go równomiernie na trzy powiatowe przeprawy mostowe. Most ma konstrukcję trzy-przęsłową, wykonaną z belek strunobetonowych prefabrykowanych typu T długości 18 m, ze współpracującą płytą pomostu grubości 24 cm wykonaną z betonu zbrojonego. Inwestycja znajduje się na terenie Natura 2000, a także na obszarze otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Całkowita długość mostu wynosi 54,96 m, szerokość 15,22 m, a rozpiętość przęseł 17,85 + 18,30 + 17,85 m. 
Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.

Inwestycja zrealizowano dzięki zaangażowaniu Rady Powiatu kadencji 2014-2018 oraz dzięki Zarządowi Powiatu pod przewodnictwem ówczesnego Starosty Mirosława Pszonki.
Nagrodę i tytuł "Budowa Roku 2018" odebrał obecny Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski.