Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, obejmująca swym zakresem budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-gospodarczym oraz rozbudowę ciągów pieszo-jezdnych z budową 36 miejsc parkingowych.

Dane hali:
a) powierzchnia zabudowy 1039,71 m2
b) powierzchnia użytkowa 1152,69 m2
c) kubatura 10 194,30 m 3 

Inwestycja będzie sfinansowana ze środków budżetu Powiatu Otwockiego.