W obchodach udział wzięli posłowie na Sejm RP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, radni na sejmik województwa mazowieckiego, przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy i komendanci współpracujących służb i instytucji oraz prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu powiatu otwockiego. Powiat Otwocki reprezentowali: Krzysztof Szczegielniak Starosta Otwocki, Paweł Zawada Wicestarosta Otwocki, Kinga Błaszczyk Członek Zarządu Powiatu Otwockiego oraz Grażyna Kilbach Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego.

Podczas uroczystego apelu, wyróżniający się funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia, a druhowie seniorzy OSP decyzje o przyznaniu świadczeń ratowniczych. Wyróżnienia za wybitne wyniki w nauce oraz zaangażowanie w działalność społeczną w OSP trafiły także do trzech kadetów z klasy strażacko-mundurowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku.

Uroczystość zakończyła się wspólnym sadzeniem drzewa imieniem Florian w Parku Miejskim i koncertem orkiestry dętej z OSP Karczew.