Dzielnicowi z rewiru otwockiego, komisariatów i posterunków intensywnie pracują nad planami działań priorytetowych, które mają zawierać zadania priorytetowe na drugą połowę tego roku. Dzielnicowi cały czas zbierają opinie od mieszkańców, biorą pod uwagę wnioski i postulaty złożone podczas czerwcowych debat społecznych. Policjanci wyznaczając sobie nowe zadania do realizacji od 1 sierpnia tego roku, będą chcieli wybrać te najważniejsze i podjąć działania mające eliminować zagrożenia najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. Dzielnicowi przypominają, że można się z nimi kontaktować, jeżeli tylko pojawi się inicjatywa społeczna organizacji konsultacji to bardzo chętnie wezmą w niej udział.

Konsultacje społeczne to jedna z form zdobywania opinii od mieszkańców na tematy związane z bezpieczeństwem, to forma spotkań, podczas których można omawiać sprawy problemowe i wszelkie sugestie przekazywać dzielnicowym.

Dzielnicowi takie spotkania cały czas inicjują, ale liczą też na aktywność mieszkańców w tym zakresie i apelują o kontakt w celu organizacji takich przedsięwzięć.

Od 1 sierpnia 2019 roku będą funkcjonować nowe plany działań priorytetowych i w ich ramach zadania, które wyznaczą sobie do realizacji dzielnicowi.

Do tej pory dzielnicowi analizowali zagrożenia bieżące, zdarzenia zaistniałe w ich rejonach służbowych, zgłoszenia interwencyjne, zagrożenia oznaczone na „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”, a także wnioski i postulaty składane podczas debat społecznych.

Dzielnicowi zachęcają do kontaktu. Każde zaproszenie do konsultacji będzie mile widziane. Policjanci pomogą w organizacji spotkania i wezmą w nim bezpośredni udział.

dn


1000 Znaków do wykorzystania